CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Phạm vi và mục đích thu thập thông tin của Rượu Ngoại Hà Thành

1.1. Phạm vi thu thập thông tin của Rượu Ngoại Hà Thành

– Khi khách hàng có nhu cầu gửi thông tin liên hệ đến Rượu Ngoại Hà Thành với mong muốn được tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm – dịch vụ của chúng tôi, khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ các trường thông tin liên lạc bao gồm: số điện thoại, email, tên khách hàng, địa chỉ liên hệ và mô tả rõ yêu cầu tư vấn để chúng tôi có thể kết nối và hỗ trợ khách hàng chính xác nhất, nhanh chóng nhất có thể.

– Khi nhập thông tin để gửi tới Rượu Ngoại Hà Thành, khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động bảo mật

Rượu Ngoại Hà Thành không chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn với hoạt động lưu giữ thông tin trên thiết bị điện tử của khách hàng. Nếu phát hiện có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng và vi phạm bảo mật thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0974.151.030 để chúng tôi có biện pháp giải quyết nhanh chóng và an toàn nhất.

1.2. Mục đích sử dụng thông tin khách hàng của Rượu Ngoại Hà Thành

Rượu Ngoại Hà Thành sử dụng thông tin khách hàng cung cấp với một số mục đích sau:

* Mục đích cung cấp dịch vụ đến khách hàng với tính cá nhân hoá cao nhất.

* Mục đích gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi hay ưu đãi đặc biệt đến khách hàng.

* Mục đích trả lời các thắc mắc và yêu cầu của khách hàng kịp thời và nhanh chóng.

* Mục đích lưu trữ thông tin của khách hàng trên hệ thống để phục vụ cho hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán.

* Mục đích liên hệ và tìm phương án giải quyết tối ưu với khách hàng trong một số trường hợp đặc biệt có thể phát sinh trước và sau bán như khi có yêu cầu từ cơ quan Pháp luật điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài các cơ quan hành pháp có thẩm quyền của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, không một cá nhân hay tổ chức nào khác có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trên hệ thống quản lý của Rượu Ngoại Hà Thành.

2. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng của Rượu Ngoại Hà Thành

* Dữ liệu cá nhân của khách hàng sau khi được cung cấp sẽ được lưu trữ trên hệ thống quản lý thông tin của Rượu Ngoại Hà Thành cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

3. Những người hoặc tổ chức khác có thể tiếp cận thông tin khách hàng của Rượu Ngoại Hà Thành

* Khi nhận thông tin cá nhân từ khách hàng, Rượu Ngoại Hà Thành có trách nhiệm phải bảo mật thông tin khách hàng và không tiết lộ hay cung cấp thông tin ấy cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như Viện kiểm sát, tòa án hay cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng hoặc theo quy định của Pháp luật Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

* Rượu Ngoại Hà Thành có trách nhiệm phải thông báo cho khách hàng khi bắt buộc phải tiết lộ thông tin khách hàng cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của khách hàng

* Khách hàng có quyền khiếu nại về việc bị lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Rượu Ngoại Hà Thành qua hotline 0974151030. Chúng tôi cam kết sẽ có trách nhiệm trong việc xác nhận lại thông tin, phản hồi khách hàng, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp nhất, nhanh chóng nhất và an toàn nhất.